Naslovna Info Gradiška Gradiška dužna 28,8 miliona KM

Gradiška dužna 28,8 miliona KM

Gradiška – Opština Gradiška dužna je po osnovu kredita podignutih u posljednjih nekoliko godina 28,8 miliona KM.

– Ukupne naslijeđene dugoročne obaveze na kraju prošle godine iznosile su 35,2 miliona maraka, a do sada je vraćeno 6,4 miliona dugoročnih kredita – rekla je načelnik Odjeljenja za finansije Dobrila Todorović i dodala da su u istom periodu smanjene kratkoročne obaveze za dva miliona.

Ona je napomenula da su dospjele kratkoročne obaveze za kraj 2014. godine iznosile 9,2 miliona, od čega se 7,7 miliona odnosi na obaveze administrativne službe i 1,5 miliona KM na obaveze budžetskih korisnika.

– Opština uredno servisira kreditne i druge zakonske i ugovorene obaveze, a u skladu sa raspoloživim sredstvima i dinamikom punjenja budžeta izmiruju se tekuće i obaveze iz radnijeg perioda – naglasila je Todorovićeva.

On je istakla da od kraja 2012. godine nije bilo kreditnih zaduženja opštine.

– Kredit od 2,5 miliona maraka Evropske investicione banke je odobren, ali još nije realizovan. On će biti povučen u naredne dvije godine u skladu sa dinamikom realizacije projekta dogradnje sistema za otpadne vode i vodosnabdijevanja opštine – rekla je Todorovićeva.

Budžetom opštine Gradiška za 2015. godinu za otplatu dugova planirano je 2,9 miliona KM.

Glas Srpske