Naslovna Info Gradiška GIK: IZBORI ZA ČLANOVE SAVJETA MJESNIH ZAJEDNICA GRADA GRADIŠKA

GIK: IZBORI ZA ČLANOVE SAVJETA MJESNIH ZAJEDNICA GRADA GRADIŠKA

GRADSKA IZBORNA KOMISIJA GRADIŠKA

IZBORI ZA ČLANOVE SAVJETA MJESNIH ZAJEDNICA GRADA GRADIŠKA
U NEDJELjU 20.03.2022. GODINE

Gradska izborna komisija Gradiška obavještava javnost da je Skupština grada Gradiška, na sjednici održanoj 28.12.2021. godine, donijela Odluku o raspisivanju izbora za članove Savjeta mjesnih zajednica i sazivanju zborova građana na području grada Gradiška.
S tim u vezi, obavještavamo sve građane sa prebivalištem na području grada Gradiška, da će se u nedjelju 20.03.2022. godine u periodu od 09,00 do 17,00 časova održati izbori za članove Savjeta mjesnih zajednica grada Gradiška u svih 56 mjesnih zajednica sa isto toliko biračkih mjesta na području grada Gradiška.
Izbori za članove Savjeta mjesnih zajednica na području grada Gradiška će se provesti neposrednim, tajnim glasanjem, na osnovu opšteg i jednakog izbornog prava.