Naslovna Info Gradiška Elektrodistribucija Gradiška – Preuzimanje ugovora do 30. juna

Elektrodistribucija Gradiška – Preuzimanje ugovora do 30. juna

GRADIŠKA – Elekrodistribucija u Gradišci obavještava fizička lica koja nisu preuzela Ugovore o snabdjevanju da ih mogu preuzeti do 30. juna na šalteru u Službi prodaje i naplate Radne jedinice Elektrodistribucije.

Vlasnici objekata moraju dostaviti dokaze o osnovanosti i korišćenju objekata: Rješenje o nasljeđivanju, Izjavu i Ugovor.

Odbijanje zaključivanja ugovora o snabdjevanju električnom energijom Elektrodistribuciji daje pravo na isključenje potrošača.

Elektrodistribucija pruža mogućnost potrošačima da blagovremeno izmire račune za potrošenu energiju, ako nisu u mogućnosti da potpišu sporazum o izmirivanju duga na rate i na taj način izbjegnu neželjena isključenja.

Radio Gradiška