Naslovna Info Gradiška Dragana Grahovac, diplomirani vaspitač: Potrebno je vraćanje manifestacije “Konferencija beba”

Dragana Grahovac, diplomirani vaspitač: Potrebno je vraćanje manifestacije “Konferencija beba”

GRADIŠKA – Period od 2010. do 2012. godine bilo je zlatno doba za predškolstvo u našem gradu. Rađene su razne opravke krova, podova i drugog, ali najveći poduhvat je bio izgradnja vrtića u MZ Nova Topola, rekla je Dragana Grahovac diplomirani vaspitač i koordinator za vaspitno-obrazovni rad u JPU “Lepa Radić” Gradiška.

MOJA GRADIŠKA: Kakvo je trenutno stanje u oblasti predškolstva na području opštine Gradiška ?

GRAHOVAC : Na području opštine Gradiška postoji jedna Javna ustanova za predškolsko vaspitanje i obrazovanje i ne zna se koji broj privatnih . Čast onima koje su uredno prijavljene . U JPU ”Lepa Radić ”, koju čine tri vrtića , trenutno je upisano 348 djece . Ako na taj broj dodamo i oko 120 djece koja pohađaju skraćeni program “Priprema za polazak u školu”, obuhvat je nešto više od 16% . Ovaj postotak moramo povećavati , a za to postoji više načina .

MOJA GRADIŠKA: Da li je u skorije vrijeme bilo ulaganja u izgradnju ili sanaciju postojećih objekata ?

GRAHOVAC : Period od 2010. do 2012. bio je zlatno doba za predškolstvo u našem gradu. Rađene su razne opravke krova , podova i dr . ,ali najveći poduhvat je bio izgradnja vrtića u MZ Nova Topola. Inicijalna sredstva za početak gradnje su stigla od Predsjednika Republike Srpske u iznosu od 250 000 KM. Lokalna zajednica je uspjela da iznađe u budžetu ostatak sredstava koja su bila potrebna za završetak izgradnje i opremanje vrtića. Kapacitet vrtića je 90 djece i krajem 2012. vrtić je predan na upotrebu .

U gore navedenom periodu Lokalna zajednica je kroz razne projekte, u predškolstvo uložila preko 900 000 KM. Jedan od značajnijih je ”Projekat primjene principa energetske efikasnosti ” , koji je realizovan u satadnji sa UNDP i USAID –om . Ovim smo postali prvi vrtić u BiH sa oznakom 3E .

MOJA GRADIŠKA: Šta je urađeno na poboljšanju uslova rada u zadnje četiri godine ?

GRAHOVAC : U  ovom periodu je napravljen parking za opštinska vozila u dvorištu vrtića ” Pčelice ”, zamjenjena je vanjska stolarija i fasada na vrtiću u centru ( donacija roditelja ). Fikulturna sala je pretvorena u radnu sobu , ali bez sanitarnog čvora , pa 48 djece koristi isti WC sa dvije WC šolje i dva lavaboa . Primljeno je četiri nova radnika . Nije isplaćen ni jedan regres a ni topli obrok zapolenima itd, itd…

MOJA GRADIŠKA: Za šta ćete se još zalagati , ako budete odbornik ?

GRAHOVAC : Uz naš trud, rad i pomoć Opštine, koji i nije bio na zavidnom nivou protekle četiri godine, vjerujem da će Dječji vrtić nastaviti uspješno raditi i poboljšavati kvalitet usluga, imajući uvijek na umu zadovoljstvo djece i roditelja.

  • Zalagaću se da djeca u selu i djeca u gradu imaju iste uslove za sretno odrastanje ;
  • Za bolju brigu o starim i iznemoglim licima ;
  • Za zapošljavanje mladih i stručnih ljudi ;
  • Za stimulisanje povećanja nataliteta ;
  • Za razvoj poljoprivrede i prerađivačkih kapaciteta ;
  • Za vraćanje ukinutih manifestacija kao što su : ”Konferencija beba”, obilješavanje Dana pobjede nad fašizmom ( Dan Evrope ), kao i za uvođenje novih koje afirmišu prave ljudske vrijednosti .

 

Uz naš trud, rad i pomoć Opštine, koji i nije bio na zavidnom nivou protekle četiri godine, vjerujem da će Dječji vrtić nastaviti uspješno raditi i poboljšavati kvalitet usluga, imajući uvijek na umu zadovoljstvo djece i roditelja.