Naslovna Info Gradiška ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ГРАДИШКА: Позив за јавну расправу

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ГРАДИШКА: Позив за јавну расправу

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ГРАДИШКА

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

Позив за јавну расправу

Позивају се све организације цивилног друштва (ОЦД) са подручја Града Градишке да присуствују Јавној расправи одабира приоритетних области Јавног позива на подручју Града за 2021. годину, а у склопу Регионалног програма локалне демократије на Западном Балкану 2 (ReLOаD2) којег финансира Европска унија а имплементира Развојни програм Уједињених нација (UNDP).

Јавна расправа ће се одржати у малој сали ЈУ„Културни центра“ Градишка, у четвртак 16.12.2021. године са почетком у 13:30 часова са сљедећим тачкама дневног реда:

  • Информације о ReLOаD2 пројекту
  • Дискусија приједлога области предстојећег Јавног позива за Град Градишку у ReLOаD2 пројекту за 2021. годину
  • Текућа питања о предложеним приоритетним областима:

Предложене теме за Јавни позив су:

I  КУЛТУРА

  1. Побољшање квалитета и доступности културних садржаја за све категорије становништва кроз промоцију различитих видова културе и умјетности;

II СПОРТ

  1. Унапређење квалитета и доступности спортских и рекреативних садржаја за све категорије становништва кроз промоцију и унапређење спорта;

III  ПОДРШКА МЛАДИМА

  1. Унапређење положаја младих кроз организовање обука/ тренинга/ радионица у циљу њиховог друштвеног и економског оснаживања;

IV СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И ИНКЛУЗИЈА

  1. Пројекти који пружају помоћ особама са потешкоћама у развоју;
  2. Пројекти који пружају помоћ лицима са инвалидитетом;

V ОДГОВОРИ НА ПАНДЕМИЈУ COVID-19

  1. Пројекти који пружају помоћ становништву у условима пандемије.

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

Драгутин Ковачевић